South of Hell

Charleston, Južna Karolina, je neuhvatljiv grad za mnogo lica i savršen dom za Mariu Abascal (Mena Suvari), 30-godišnju ženu koja se bavi ‘lovom’ na demone. Zajedno sa svojim bratom ona je vešta i neustrašiva u svom traganju. Međutim, kao što su ljudi u kojima se nalaze demoni podeljeni unutar sebe, tako je i Mara podeljena unutar sebe, i u njoj živi demon Abigail. Kada odluči da se reši svog demona, Maria će da otrije koliko je Abigail daleko spremna da ide kako bi ostala deo nje.

Kvalitet snimka: HD

Godina izlaska: 2015

Trajanje: 60 minuta

IMDb ocena: 5.4