New Gold Mountain

1857-e godine harizmatični poglavar kineskog rudarskog kampa borise da održi sklad između kineskih i evropskih rudara kada se ispostavi da je ubistvo evropljanke povezano sa Kineskom zajednicom...

Kvalitet snimka: HD

Godina izlaska: 2021

Trajanje: 60 minuta

IMDb ocena: 7.1