Hazbin Hotel

U pokušaju da pronađe nenasilnu alternativu za smanjenje prenaseljenosti Pakla, Luciferova kćerka otvara rehabilitacijski hotel koji grupi demona nudi šansu za iskupljenje …

Kvalitet snimka: HD

Godina izlaska: 2024

Trajanje: 25 minuta

IMDb ocena: 7.7