Grigoriy R.

1917. godina. Ubrzo posle ubistva Raspućina, privremena vlada koju je predvodio Aleksandar Kerenski, formirala je istražnu komisiju koja je imala za cilj da istraži život Grigorija Raspućina. U centru priče je inspektor Henri Ivanovič Svitin kome predstoji nezahvalan posao da se upozna sa najsitnijim detaljima iz života starca, i podnese zadovoljavajuć izveštaj Kerenskom. Ali činjenice do kojih dolazi inspektor razlikuju se od očekivanja privremene vlade...

Kvalitet snimka: HD

Godina izlaska: 2014

Trajanje: 50 minuta

IMDb ocena: 7