The Hunted

Dva tipa, iskusni lovci, opremljeni kamerama odlaze u nekakve šumske zabiti, gde planiraju da u tri dana lova snime dovoljno materijala, naravno i sam ulov, kakvog jelena kapitalca, kako bi to ponudili kao pilot epizodu za potencijalni reality-lovački program. Već prve noći u šumi oni se suočavaju sa jezivim kricima niotkuda, no ne zapažaju ništa, uz jedva nešto tragova krvi i mrtvu životinju, te prave pauzu svog snimljenog materijala ničega. Sutradan ponovo nastavljaju svoju šumsku avanturu, no krici, sve jeziviji, im bivaju sve bliži i oni postepeno uviđaju da su oni sami lo...

Trajanje: 89

Kvalitet snimka: HD

Godina izlaska: 2014

IMDb ocena: 4.8